Artmile studio graficzne - Animacje 2D, 3D - grafika użytkowa.
tel. - 781 694 772
PRODUKCJA:
PROGRAMY TV
REKLAMY
TELEDYSKI
FILMY DOKUMENTALNE
FILMY PROMOCYJNE
FILMY KORPORACYJNE
FILMY SZKOLENIOWE
FILMY INSTRUKTAŻOWE
KRESKÓWKI DLA DZIECI
I DLA DOROSŁYCH
POST PRODUKCJA:
ANIMACJA 3D
ANIMACJA 2D
COMPOSITING
MONTAŻ
DIGITAL FX (CYFROWE EFE- KTY SPECJALNE)

ORAZ:
TWORZENIE I PROGRAMO- WANIE STRON WWW, PRO- JEKTOWANIE LOGO DLA FIRM
Copyright © 2012 artmile.org
designed by: artmile.org